seo-vyhladavace-google

SEO optimalizácia webových stránok a internetových obchodov

SEO optimalizáciou zabezpečíme aby vaše stránky boli vo vyhľadávačoch na čo najlepších pozíciách.

Ak vám práve vytvorili nový web, ešte to neznamená, že si vás potencionálni zákazníci dostatočne všimnú. Prečo? Musíte sa totiž ubezpečiť, že váš web je vo vyhľadávačoch na najvyšších pozíciách.

Prečo treba venovať pozornosť SEO optimalizácii?

Pomocou optimalizácie dosiahnete zvýšenie viditeľnosti webových stránok v organických výsledkoch vyhľadávania. Poznáme dva spôsoby optimalizácie:

0
%

používateľov internetu na Slovensku používa vyhľadávač Google

Optimalizácia On-Site

(známa aj ako SEO optimalizácia)

SEO optimalizácia je proces optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače. Medzi činnosti optimalizácie SEO patrí okrem iného analýza a optimalizácia: štruktúry stránky, kľúčových slov, kódu stránky, obsahu stránky, meta značiek a tiež odkazov smerujúcich na iné stránky (externý link). Dôležité je tiež vytváranie obsahu vo vnútri webových stránok (blogy, novinky, recenzie, sútaže).

V procese zlepšovania pozícii webových stránok je veľmi dôležité, aby ich obsah čo najviac zodpovedal dopytu, ktorý bol zadaný do vyhľadávača. Stránka by sa mala načítať rýchlo, mala by byť prehľadná a používateľ by mal nájsť hľadané informácie. Stránky, ktoré spĺňajú tieto kritériá, majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa zobrazia vysoko vo výsledkoch vyhľadávačov, ako je Google, Yahoo a podobne.

Kľúčové slová v SEO sú frázy alebo slová, o ktorých predpokladáme že ich užívateľ zadá pri vyhľadávaní, súvisia s predmetom webu a zodpovedajú jeho obsahu.

Meta Title je nadpis, ktorý sa zobrazuje v hornej časti výsledku vyhľadávania. Mal by obsahovať frázu zodpovedajúcu téme webu a Meta Description je popis, ktorý sa zobrazuje pod nadpisom. To, čo vidíme na stránke s výsledkami vyhľadávania, je jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich, či navštívime danú stránku alebo nie, takže je dôležité, aby nás tento popis donútil ku kliknutiu na odkaz.

Optimalizácia Off-Site

(takzvaný Link Building)

Link Building je proces získavania odkazov na vaše webové stránky. Počet odkazov na stránku sú veľmi dôležité v procese hodnotenia vyhľadávacieho nástroja, napr. Google, Bing a pod. Nemenej dôležitá je aj kvalita odkazov na webovú stránku.

webstranka-poprad-seo

Odkaz umožňuje používateľovi prejsť na novú podstránku alebo inú webovú stránku kliknutím na ňu. Odkazy sú na každej webovej stránke a poskytujú ľahkú navigáciu medzi webovými stránkami. 

Existuje mnoho techník získavania odkazov, ktoré sú nevyhnutné pre dobré SEO hodnotenie. Najobľúbenejšie sú príspevky návštevníkov na sociálnych sieťach, vytváranie vzťahov na blogoch alebo fórach, žiadosti o pridanie odkazov na váš web na partnerských weboch (napr. spoločnosti s ktorými spolupracujete).

Vyhľadávače ako Google používajú zložité algoritmy, ale v skratke sa dá povedať že Google pripisuje väčšiu váhu webom ako sú napríklad štátne organizácie alebo spravodajské stránky.

Dôležité informácie o kvalitnej SEO optimalizácii

  • 1 Nepočítajte s kliknutiami, pokiaľ nie ste na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania

Prvá stránka vo vyhľadávaní generuje vätšinu kliknutí. Keď je vaša stránka na druhej alebo ďalších stránkach, šanca, že ju niekto navštívi, je veľmi malá. Záver je jednoduchý – ak počítate s dobrými výsledkami, musíte byť na prvej stránke!

  • 2 Na dobrom hodnotení vo vyhľadávačoch treba neustále pracovať

Každoročne prechádzajú algoritmy vyhľadávacích robotov mnohými zmenami, z ktorých niektoré majú podstatný vplyv na výsledky vyhľadávania. Google algoritmus je potrebné neustále sledovať a reagovať aby mal zákazník stále možnosť uspieť v početnej konkurencii.

  • 3 Oslovte svojich najbližších zákazníkov

Keď hľadáme tovar alebo službu vo vašej lokalite, zvyčajne začíname Googlom. Je dobré zabezpečiť, aby sa vaša firma zobrazovala v mapách Google aj vo výsledkoch vyhľadávania, zákazníci prirodzene uprednostnia najbližšiu firmu.

  • 4 Vybudujte si dôveru u zákazníkov

Analyzujte aktivity konkurencie a tým získate popredné priečky a budete o krok pred nimi. Nájdite kľúčové frázy, ktoré vaši súperi ešte nepoužili. Prekvapte svoju konkurenciu a nechajte ich za sebou!

  • 5 Budovanie SEO je dlhodobý proces

Proces budovania SEO je časovo náročný a na výsledky si často musíme počkať o niečo dlhšie ako v prípade iných marketingových aktivít. Často je potrebné aj meniť stratégiu  a testovať rôzne techniky aby sme dosiahli dobré výsledky vo vyhľadávaní.